Facebook

Fysiotherapie Meerzicht
Uiterwaard 3i
2716 VA Zoetermeer
079-3210820
info@fysiotherapiemeerzicht.nl

☰ Menu

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun lichamelijke ontwikkeling of met problemen van vaardigheden van het bewegingsapparaat. Ook het behandelen van problemen op sociaal-emotioneel vlak behoort tot de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen, ouders en leerkrachten, zodat ze weer snel deel kunnen nemen aan de gewenste activiteiten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Kinderen leren hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut is er in gespecialiseerd de therapie aan tebieden op het niveau dat past bij het kind. De ouders worden betrokken bij de therapie zodat deze hun kind thuis kunnen begeleiden in de ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden. omdat er vaak geoefend moet worden.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een dietist, logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog zodat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt.