Facebook

Fysiotherapie Meerzicht
Uiterwaard 3i
2716 VA Zoetermeer
079-3210820
info@fysiotherapiemeerzicht.nl

☰ Menu

Fysiotherapie

Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en - steeds vaker - op de bedrijfsvloer. De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. Hij behandelt patiënten, die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Fysiotherapie lijkt een jong beroep dat halverwege de twintigste eeuw wettelijk werd geregeld. Sinds de oudheid echter, werden mensen behandeld met behulp van lichaamsoefeningen, massage, water, licht, warmte en koude. Volgens deze maatstaf zou het domein fysiotherapie aanspraak kunnen maken op een eeuwenoude status.

De 1e behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de eerste behandeling zal een gesprek plaatsvinden waarin het probleem wordt geïnventariseerd. Onderwerpen als ontstaanswijze en beloop van het probleem zullen aan bod komen, alsook uw werkzaamheden en overige dagelijkse activiteiten. Daarna zal een lichamelijk onderzoek worden verricht, zodat de klacht kan worden gelokaliseerd. U kan hierbij denken aan testen waarmee de bewegingsuitslag van gewrichten en de mate van spierkracht kan worden gemeten. Aan de hand hiervan wordt een diagnose vastgesteld. Indien er een indicatie is voor fysiotherapie zal met u worden besproken wat de mogelijkheden van behandeling zijn. Indien u zonder verwijsbrief bent gekomen, zal met uw toestemming, een verslag aan de huisarts worden gestuurd.

Vervolg

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben, zoals het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan of het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De behandeling kan onder meer bestaan uit mobilisatie, oefentherapie of massagetherapie. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook de fysiotherapeut zet zijn deskundigheid op dit gebied in door middel van het adviseren en begeleiden van en bij activiteiten, die u dagelijks uitvoert.